Welkom bij NCM Bewindvoering

Mensen die door schulden, lichamelijke en/of geestelijke oorzaken niet (meer) in staat zijn om hun eigen administratie te voeren, zijn aangewezen op hun omgeving.

Wij houden ons op professionele wijze bezig met het beheren en beschermen van het vermogen van onze cliënten.

Schermopname (56)_LI
Schermopname (55)
Schermopname (58)

Procedure rechtbank bij hulp bij schulden Utrecht


Wilt u gebruikmaken van onze schulden hulp Utrecht, dan volgt er altijd een rechtbank procedure. Concluderen wij tijdens de intake dat wij u de juiste begeleiding kunnen bieden, dan volgt de procedure bij de rechtbank. Uiteraard moet u ook zelf hiermee instemmen. De aanvraag voor de rechtbank hoeft u niet in eigen handen te nemen. U mag rekenen op onze professionele begeleiding. Ook tijdens de zitting zijn wij er voor u.Akkoordverklaring familie voor hulp bij schulden in Utrecht


Een akkoordverklaring van familie is voor de hulp bij schulden Utrecht soms ook noodzakelijk. Wij zullen voor u het verzoek tot onderbewindstellling invullen. Is het nodig dat familieleden ondertekenen, dan geven wij dat zeker aan. Uiteraard is ook uw eigen handtekening onmisbaar. De ingevulde en ondertekende documenten worden door ons verzonden naar de rechtbank. Als de onderbewindstelling is toegekend, mag u rekenen op onze professionele hulp.Professionele schulden hulp Utrecht


Vraagt u voor uzelf of voor iemand hulp bij schulden in Utrecht, dan wilt u uiteraard kunnen vertrouwen op kwaliteit. Bij NCM Bewindvoering mag u daar zeker op rekenen. Onze bewindvoerders hebben veel ervaring op het gebied van financieel beheer en schulddienstverlening. Daarnaast hebben wij een breed netwerk en zijn we goed op de hoogte van de sociale kaart van Nederland. Mocht u toch een klacht hebben, bespreek deze dan zo snel mogelijk met ons. Eventueel kunt u ook altijd gebruikmaken van het klachtenformulier dat u vindt op onze website.

VERTROUWEN


Bij ons kunt u erop rekenen dat wij uiterst zorgvuldig om zullen gaan met uw gegevens. Vertrouwen en betrouwbaarheid hebben wij hoog in het vaandel staan.BETROKKENHEID


Betrokkenheid voor de kwetsbare

burger in de samenleving is één van de kernwaarden van

NCM bewindvoering.

Met veel betrokkenheid zullen wij samen met u een stabiele, financiële situatie creëren.

MAATWERK


Een mens is een individu en het ene probleem is het andere niet. Mensenwerk is maatwerk, omdat er per individu gekeken moet worden wat nodig is.

Wij vinden maatwerk erg belangrijk en streven ernaar om ieder persoon op de juiste, individuele wijze te ondersteunen en begeleiden.


ONZE KERNWAARDEN

NCM Bewindvoering legt zich toe op professioneel advies aan degenen die het financieel moeilijk hebben.

Onze bewindvoerders hebben ruime ervaring en kennis op het gebied van schuldhulpverlening en zorgverlening. Wij beschikken over een breed netwerk en kennen de Sociale Kaart van Nederland als geen ander.

Op professionele en transparante wijze beheren wij de financiën van onze cliënten.


Beschermingsbewind- Budgetadviesgesprek- Budgetcursus- Budgetles- Financiële voorlichting


T.    info@ncm-bewindvoering           

E.   06 26 32 70 75 (di t/m vrij van 10.30-15.00)

      Postbus 67026    1060 JA Amsterdam

NCM Bewindvoering voldoet aan alle eisen van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM voor professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren en is aangesloten bij de branchevereniging voor professionele bewindvoerders NBPB.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.