FAQ Bewindvoering

Veel gestelde vragen

Wat houdt bewindvoering in?

Bij beschermingsbewind wordt er op een vakkundig manier zorg gedragen voor een veilige financiële situatie, waarbij de inkomsten en vaste lasten ordelijk worden behandeld. NCM Bewindvoering beheert en beschermt het vermogen van de cliënt en legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter.

Wat wordt onder bewind gesteld?

Alle goederen van een meerderjarige kunnen onder bewind worden gesteld. Onder goederen wordt verstaan: banksaldo, loon, pensioen, uitkering, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. De kantonrechter kan, afhankelijk van de situatie, besluiten om slechts een gedeelte van de goederen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of onroerend goed.

Wat verandert er voor u bij onderbewindstelling?

Op het moment dat NCM Bewindvoering tot bewindvoerder is benoemd, gaan er voor u een aantal dingen veranderen. Dit betekent dat u niet meer als enige over uw financiën kan beslissen. Zo zullen wij een brief sturen naar de instanties en bedrijven waarmee u een financiële relatie heeft. In deze brief zullen we uitleggen dat uw vermogen onder bewind is gesteld. Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank nodig. Iemand die onder bewind gesteld wordt, kan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken, maar blijft wel handelingsbekwaam.

Wanneer eindigt de onderbewindstelling?

De bewindvoering kan worden beëindigt door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. U kunt dit verzoek rechtstreeks indienen. De rechter zal het bewind alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat (meestal door middel van een positieve medische verklaring). Dus als cliënt weer in staat is zijn eigen financiën te regelen.

Kan een cliënt veranderen van bewindvoerder?

Ja, indien er gegronde redenen zijn. In dat geval kan er een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter.

Wat verandert er voor u bij onderbewindstelling?

Op het moment dat NCM Bewindvoering tot bewindvoerder is benoemd, gaan er voor u een aantal dingen veranderen. Dit betekent dat u niet meer als enige over uw financiën kan beslissen. Zo zullen wij een brief sturen naar de instanties en bedrijven waarmee u een financiële relatie heeft. In deze brief zullen we uitleggen dat uw vermogen onder bewind is gesteld. Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank nodig. Iemand die onder bewind gesteld wordt, kan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken, maar blijft wel handelingsbekwaam.

Hoe vraag ik bewindvoering aan?

Mocht u een aanvraag voor bewindvoering willen indienen, dan kunt u of uw hulpverlener ons een bericht sturen via het contactformulier op onze website of direct mailen naar info@ncm-bewindvoering.nl U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 06 26 32 70 75 Met één van onze medewerkers wordt samen met u en eventueel uw hulpverlener uitgezocht of deze aanvraag mogelijk is. Als de aanvraag akkoord is, wordt er een aanmeldpakket opgestuurd.

Is de bewindvoerder ook verantwoordelijk voor de schulden?

Schulden behoren in principe tot de financiën van de klant. Mochten de reeds bekende schulden niet binnen 3 jaar binnen het huidige budget in te passen zijn, of u maakt nieuwe schulden en de bewindvoerder kan deze niet in het budget inpasbaar maken, dan melden wij u aan bij een schuldhulpbureau of de kredietbank. Is aflossing wel mogelijk binnen het budget, dan draagt de bewindvoerder zorg voor de aflossing daarvan.

Hoe verloopt het contact met uw bewindvoerder?

U kunt telefonisch en via de e-mail met uw bewindvoerder contact opnemen. Uw bewindvoerder is van dinsdag t/m vrijdag van 11:00 uur tot 15:00 uur bereikbaar op telefoonnummer 06 26327075 Via de e-mail is de bewindvoerder van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 16:30 uur te bereiken. Daarnaast bestaat er altijd de mogelijkheid voor aanvullend contact met uw bewindvoerder in de vorm van een huisbezoek of een afspraak bij ons op kantoor.

Wanneer eindigt het bewind van rechtswege?

Wanneer bewindvoering wordt vervangen door curatele, als de algemene voorwaarden van de bewindvoerder niet worden nagekomen of bij overlijden.

Een andere vraag?

Staat het antwoord dat je zoekt er niet bij? Stel je vraag direct aan ons. Wij proberen altijd binnen 24 uur te reageren

Neem contact op