NCM bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Beschermingsbewind is er voor mensen die zelf het overzicht over hun financiën kwijt zijn. Door lichamelijke of psychische oorzaken is het soms vrijwel onmogelijk om de administratie in eigen hand te houden. Hulp is dan nodig. Bij bewindvoering is er sprake van een vrijwillige overeenkomst.  Deze wordt uitgesproken door de rechtbank. 

Toepassingen
Voor wie is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind kan geschikt zijn voor onder andere:

 • Mensen met financiële problemen of die hun eigen financieel overzicht kwijt zijn
 • Mensen met (problematische) schulden
 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Mensen met een lichamelijke beperking
 • Dementerenden en ouderen
 • Mensen die in een zorginstelling verblijven
 • Mensen met een verslaving
 • Mensen met een psychiatrische aandoening
 • Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB)
 • Mensen die willen voorkomen dat er schulden worden
Stappenplan Bewindvoering
Hoe gaat bewindvoering in zijn werk?

Stap 1: Intakegesprek

Nadat NCM bewindvoering de aanmeldingsformulieren heeft ontvangen zal telefonisch contact met u worden opgenomen om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de consequenties van de bewindvoeringsmaatregel nog eens goed en rustig met u besproken. In dit gesprek wordt ook de werkwijze van ons kantoor met u besproken. Wij zullen met u meedenken of beschermingsbewind een passende maatregel is in uw situatie. Indien u besluit verder te gaan met de aanvraag onderbewindstelling, dan zullen wij u begeleiden met de aanvraag en meegaan naar de zitting van de rechtbank.

Stap 2: Procedure rechtbank

Indien u besluit verder te gaan met de aanvraag onderbewindstelling dan zal het verzoek tot onderbewindstelling door de bewindvoerder worden ingevuld en deze dient door u ondertekend te worden. Indien van toepassing wordt ook een akkoordverklaring door uw naaste familie ingevuld. De bewindvoerder vult de bereidverklaring in waar aangegeven word dat de bewindvoerder bereid is het bewind op zich te nemen. Deze documenten worden vervolgens opgestuurd naar de rechtbank.

Stap 3: Starten Bewind

Er wordt een budgetplan opgesteld en alle betrokken instanties die te maken hebben met uw inkomen, vaste lasten en schulden, worden aangeschreven. Uw vasten lasten worden elke maand op tijd betaald evenals de regeling voor niet- problematische schulden.

Stap 4: Overzicht houden

Bij aanvang bewind ontvangt u een unieke logincode om uw financiële overzicht in te kunnen zien. Met de inloggegevens van Mijn OnView heeft u als cliënt de mogelijkheid om transacties in te zien die NCM Bewindvoering heeft gedaan op de beheerrekeningen die wij voor u in beheer hebben. Tevens kunt u het Budgetplan en een overzicht van uw inkomsten en uitgaven bekijken en afdrukken. Iedere maand wordt erop toegezien dat alle vaste lasten correct worden betaald mits het inkomen toereikend is. Er wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met al uw gegevens.

Stap 5: Contact onderhouden

Er zal regelmatig telefonisch en/of schriftelijk contact worden gezocht met onze cliënten. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt ook contact met ons blijft opnemen over de stand van zaken. Een goede en duidelijke communicatie is voor NCM bewindvoering erg belangrijk. Indien u niet tevreden bent over NCM bewindvoering en u komt er samen met uw bewindvoerder niet uit, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht kunt u schriftelijk aan NCM bewindvoering indienen. Uw klacht zal volgens de klachtenregeling van NCM bewindvoering worden behandeld.

Stap 6: Controle rechtbank

Wij dienen jaarlijks uw financiële zaken te verantwoorden bij de kantonrechter. Dit doen wij door de Rekening & Verantwoording op te maken en in te dienen bij de Rechtbank. Deze controleert of het bewind het afgelopen jaar op de juiste manier is uitgevoerd.
Duidelijke verwachtingen

Taken bewindvoerder

Wij vinden het belangrijk dat beide partijen weten wat ze kunnen verwachten. Hieronder vind je twee lijsten. Een lijst met taken die onder een bewindvoerder vallen, en een lijst met taken die niet standaard onderdeel zijn van bewindvoering. Ben jezelf niet in staat om iets te regelen, dat niet onder beschermingsbewind valt, dan kunnen wij dat alsnog voor jou doen.

Inbegrepen taken

 • Openen van een beheer- en leefgeldrekening
 • Opstellen van een budgetoverzicht
 • Betalen van de vaste lasten
 • Betalen van leefgeld aan de cliënt
 • Versturen van maandelijkse financiële overzichten naar de cliënt
 • Aanvragen van bijzondere bijstand van de gemeente (inkomensafhankelijk)
 • Aanvragen van verschillende toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebondenbudget)
 • Verzorgen van belastingaangifte (box 1)
 • Aanvragen van verzekeringen zoals WA, uitvaart en inboedelverzekering
 • Betalingsregeling voor niet problematische schulden
 • Inventarisatie van de schuldenlast
 • Aanleveren van een complete schuldendossier
 • Begeleiding van de cliënt naar de schuldhulpverlening
 • Declareren nota's bij de ziektekostenverzekeraar
 • Verzorgen van rekening en verantwoording aan het kantongerecht

Géén onderdeel onderbewindstelling

 • Aanvragen van identiteitskaart/paspoort
 • Aanvragen van een uitkering
 • Aanvragen van (bijzondere) bijstand anders dan voor de kosten van het bewind
 • Aanmelden bij het UWV werkbedrijf
 • Inschrijven als werkzoekende
 • Inschrijven bij de basisadministratie van de gemeentev\
 • Aanleveren van medische gegevens
 • Verzorgen van belastingaangifte box 2 en 3
 • Betalingsregeling treffen voor problematische schulden
 • Werkzaamheden met betrekking tot de kinderen zoals het aanmelden voor een school, sport e.d.


Verantwoordelijkheden
Wat verwacht de bewindvoerder van u?
 • Je maakt geen (nieuwe) schulden
 • De post die uw bewindvoerder nodig heeft, wordt op tijd doorgestuurd
 • Je doet geen aankopen en sluit geen contracten af zonder overleg met jouw bewindvoerder
 • Je geeft wijzigingen in jouw leefsituatie tijdig door aan jouw bewindvoerder
Vragen over bewindvoering

Voor vragen over bewindvoering kun je altijd bij ons terecht. Wij nemen graag de tijd om onduidelijkheden weg te nemen en de mogelijkheden te bespreken. 

Wil je een beroep doen op onze bewindvoering? Wij hebben veel ervaring op dit gebied. Je bent zeker niet de eerste die te maken krijgt met onbetaalbare schulden. Kom je er niet meer uit? Neem zeker contact met ons op. 

Ons contact begint altijd met een intake. We bespreken je situatie en deze wordt vervolgens door ons beoordeeld. Wij doen er alles aan om je van zo goed mogelijk advies te voorzien. Kom je in aanmerking voor het beschermingsbewind, dan nemen wij alle geldzorgen voor je uit handen. 

Neem contact op