Over ons

Over ons

NCM Bewindvoering heeft vanwege het maatschappelijk belang ervoor gekozen om de kwetsbare burgers in de samenleving te helpen. Onze professionele bewindvoerders hebben een ruime ervaring op dit gebied. Wij ondersteunen mensen, die door diverse omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen. Een belangrijk doel daarbij is het creëren van rust in de financiële situatie van de rechthebbende en zijn omgeving. Onze bewindvoerders weten als geen ander dat er een 'klik' dient te zijn met de cliënt, zodat er een vertrouwensband kan ontstaan en er doelbewust naar het eindresultaat gewerkt kan worden.


Onze cliënten bevinden zich vaak in bijzondere en kwetsbare omstandigheden. Vertrouwen en een persoonlijke benadering zijn daarbij belangrijk voor ons. We werken onder andere voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, dementerende ouderen, psychiatrische patiënten of mensen die hun financiën niet meer kunnen overzien.


Wij voldoen aan alle eisen van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM voor professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren en zijn aangesloten bij de branchevereniging voor professionele bewindvoerders NBPB.

Wij bieden:


  • Financiële ondersteuning en activiteiten die zijn afgestemd op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt
  • Informatie en update over de financiële situatie
  • Maatschappelijk betrokken hulpverleners die de rechthebbende als ‘individu’ benaderen
  •  Meertalige bewindvoerders (of eventueel inzet tolk) voor niet-Nederlands sprekende cliënten

Verder zijn wij inzetbaar voor:


  • Budgetadviesgesprekken
  • Budgetworkshops
  • Budgetlessen (o.a. op scholen)
  • Interim-werkzaamheden

  Postbus 67026

  1060 JA Amsterdam

06 26 32 70 75

CONTACT

VOLG ONS

Twitter

Facebook

BEREIKBAARHEID

Wij zijn telefonisch te bereiken van dinsdag t/m vrijdag van 10.30 -15.00 uur

NCM Bewindvoering voldoet aan alle eisen van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM voor professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren en is aangesloten bij de branchevereniging voor professionele bewindvoerders NBPB.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.