Beschermingsbewind
Wat doet een bewindvoerder

Wat doet een bewindvoerder?

Het primaire doel van een bewindvoerder is om garant te staan voor een stabiele, financiële situatie van de klant. De bewindvoerder brengt hiervoor eerst alles in kaart. Zo wordt er gekeken of de vaste lasten worden betaald en er geen onnodig hoge uitgaven worden gedaan. Indien dit wel het geval is, zal de bewindvoerder in samenspraak met jou kijken of hierop bezuinigd kan worden.

Verder zal de bewindvoerder jouw schulden en achterstallige betalingen inventariseren en nagaan of jij daadwerkelijk de voorzieningen ontvangt, waar jij recht op hebt.

Wij vinden het belangrijk dat jij weet wat je van ons kunt verwachten.
De standaardtaken, die bij het bewind horen
 • Openen van een beheer- en leefgeldrekening
 • Opstellen van een budgetoverzicht
 • Betalen van de vaste lasten
 • Betalen van leefgeld
 • Inzage verschaffen in de financiële overzichten
 • Aanvragen van verzekeringen zoals WA, uitvaart en inboedelverzekering
 • Aanvragen van bijzondere bijstand van de gemeente (inkomensafhankelijk)
 • Verzorgen van belastingaangifte (box 1)
 • Betalingsregeling voor niet-problematische schulden
 • Inventarisatie van de schuldenlast
 • Begeleiding van de cliënt naar de schuldhulpverlening
 • Aanvragen van verschillende toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebondenbudget)
 • Aanleveren van een complete schuldendossier
 • Declareren nota's bij de ziektekostenverzekeraar
 • Verzorgen van rekening en verantwoording aan het kantongerecht
Taken die niet behoren tot de standaardtaken*
 • Aanvragen van identiteitskaart/paspoort
 • Aanvragen van een uitkering
 • Aanvragen van (bijzondere) bijstand anders dan voor de kosten van het bewind
 • Aanmelden bij het UWV werkbedrijf
 • Inschrijven als werkzoekende
 • Inschrijven bij de basisadministratie van de gemeente
 • Aanleveren van medische gegevens
 • Verzorgen van belastingaangifte box 2 en 3
 • Betalingsregeling treffen voor problematische schulden
 • Werkzaamheden met betrekking tot de kinderen zoals het aanmelden voor een school, sport e.d.
*Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt een meerprijs doorberekend (zie tarieven)

Wat verwachten we van jou?

 • Er worden geen (nieuwe) schulden gemaakt
 • De post, die de bewindvoerder nodig heeft, wordt op tijd doorgestuurd
 • Wijzigingen in de leefsituatie worden tijdig doorgegeven
 • Er worden geen (dure) aankopen gedaan en geen nieuwe contracten afgesloten zonder dit te overleggen met de bewindvoerder

Vraag een gesprek aan