Beschermingsbewind
Wat is bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is er voor mensen die zelf het overzicht over hun financiën kwijt zijn.

Door problematische schulden, lichamelijke- en/of verstandelijke beperking kan het soms vrijwel onmogelijk zijn om de administratie zelf te doen. Hulp is dan nodig. Bij bewindvoering is er sprake van een vrijwillige overeenkomst. Deze wordt uitgesproken door een kantonrechter.

Tijdens het bewind wordt de financiële zorg uit handen gegeven aan een bewindvoerder.  Zodra iemand onder bewind staat, worden de inkomsten en uitgaven op een professionele manier verzorgd. Ook kan iemands bezittingen onder bewind gesteld worden. Dat houdt in dat hij of zij niet meer zelf mag beslissen over deze eigendommen zoals vastgoed, een auto, spaargeld en inkomen.

Het doel is om de financiën op orde te krijgen, waardoor (nieuwe) schulden voorkomen kunnen worden. Als er sprake is van een schuldensituatie, wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn om de schulden op te lossen. Dit kan door een minnelijke- (via de gemeente) of wettelijke schuldregeling (via de rechter) aan te vragen.

Is dit op de één of andere manier niet mogelijk? Dan kan er gekeken worden of er voldoende vermogen is om een betalingsregeling te treffen met de schuldeisers.