Beschermingsbewind
Hoe gaat bewind in zijn werk

Hoe gaat beschermingsbewind in zijn werk?

Nadat NCM bewindvoering de aanmeldingsformulieren heeft ontvangen, zal telefonisch contact met jou worden opgenomen om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de consequenties van de bewindvoeringsmaatregel nog eens goed en rustig besproken. In dit gesprek zullen wij ook de werkwijze van ons kantoor met jou doornemen. Wij zullen met jou meedenken of beschermingsbewind een passende maatregel is in jouw situatie. Indien jij besluit verder te gaan met de aanvraag onderbewindstelling, dan zullen wij jou begeleiden met de aanvraag en meegaan naar de zitting van de rechtbank.
Indien jij besluit verder te gaan met het bewind, zal het verzoek tot beschermingsbewind door de bewindvoerder worden ingevuld. Deze dient door jou ondertekend te worden. Indien van toepassing wordt ook een akkoordverklaring door jouw naaste familie ingevuld. De bewindvoerder vult de bereidverklaring in en stuurt deze mee met de aanvraag. Hiermee geeft hij aan dat hij bereid is om het bewind op zich te nemen. Deze documenten worden vervolgens opgestuurd naar de rechtbank.
Er wordt een budgetplan opgesteld en alle betrokken instanties die te maken hebben met jouw inkomen, vaste lasten en schulden, worden aangeschreven. Jouw vasten lasten worden elke maand op tijd betaald evenals de regeling voor niet- problematische schulden. Hiervoor dient er wel (voldoende) inkomsten binnen te komen. Jij ontvangt wekelijks of maandelijks leefgeld op jouw leefgeldrekening. Hiermee kun je jouw dagelijkse boodschappen betalen.
Bij aanvang bewind ontvang jij een unieke logincode om jouw financiële overzicht te kunnen inzien. Met deze inloggegevens heb je als klant de mogelijkheid om transacties in te zien die NCM Bewindvoering heeft gedaan op de beheerrekening. Ook kun je het budgetplan en een overzicht van jouw inkomsten en uitgaven bekijken en afdrukken. Iedere maand wordt erop toegezien dat alle vaste lasten correct worden betaald mits het inkomen toereikend is. Er wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met al jouw gegevens.

Er zal regelmatig telefonisch en/of schriftelijk contact met jou en je hulpverlener plaatsvinden.

Wij vinden het belangrijk dat de klant ook contact met ons blijft opnemen over de stand van zaken. Een goede en duidelijke communicatie is voor NCM bewindvoering erg belangrijk. 

Indien jij niet tevreden bent over het bewind, dan zouden wij het fijn vinden als je ons hierover informeert. Klachten zullen wij uiterst zorgvuldig in behandeling nemen.

Wij dienen jaarlijks jouw financiële zaken te verantwoorden bij de kantonrechter. Dit doen wij door de Rekening & Verantwoording op te maken en in te dienen bij de Rechtbank. Deze controleert of het beschermingsbewind het afgelopen jaar op de juiste manier is uitgevoerd.