Over NCM Bewindvoering

Dienstbaar voor de samenleving

Alle medewerkers van NCM Bewindvoering zijn gebonden aan de kernwaarden van onze organisatie. Deze kernwaarden hebben wij hoog in het vaandel staan en vormen de basis van het bestaan van NCM Bewindvoering: Eerlijk, Betrouwbaar, Vakbekwaam, Betrokken en Open.

De oprichters van NCM Bewindvoering hebben zich op verschillende gebieden dienstbaar gemaakt voor de samenleving. Vanwege het maatschappelijke belang, behartigen wij de belangen van de kwetsbare burgers in de samenleving. Deze doelgroep bevindt zich vaak in bijzondere en kwetsbare omstandigheden.

Video afspelen

Maatschappelijke betrokkenheid

In het kader van maatschappelijke betrokkenheid houdt NCM Bewindvoering zich met méér bezig dan met alleen beschermingsbewind. Dit doen wij door te investeren in een ander om tot verbinding en samenspel te komen. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat voor alle betrokken partijen de gestelde doelen worden behaald.

Met een uitgebreide netwerk van professionele hulpverleners, zijn wij in staat om op het juiste moment, de benodigde expertise in te schakelen. Hierdoor zal de doelgroep een verdiepingsslag ervaren in de dienstverlening en zal dat meer waardering en sympathie opleveren voor de diensten die alle betrokken partijen leveren. Vertrouwen en een persoonlijke benadering zijn daarbij belangrijk. Goede informatievoorziening, bereikbaarheid en open communicatie zijn onmisbaar voor het creëren van dit vertrouwen.

Onze professionele bewindvoerders voldoen aan alle eisen van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM voor professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren. Verder zijn de bewindvoerders aangesloten bij de branchevereniging voor professionele bewindvoerders NBPB. Hiermee staan onze bewindvoerders garant voor een eerlijke en kwalitatieve dienstverlening.

Wij hebben ruime ervaring en kennis op het gebied van schuldhulpverlening, zorg en welzijn. Als je er zelf niet uitkomt of je twijfelt over de mogelijkheden, wij bieden onze hulp aan.

Maak een afspraak

Wij werken samen met...