Kennisbank

Betalingsproblemen

Volgens het Nibud, hebben 1,5 miljoen huishoudens betalingsachterstanden. Als jij in geldproblemen bent gekomen, ben je dus niet de enige. Veel mensen vragen om professionele hulp, maar ook heel veel niet. Uit onderzoek is gebleken, dat veel mensen zich hiervoor schamen en daardoor veel te laat aan de bel trekken.

Er zijn 2 vormen van betalingsproblemen; lichte en ernstige betalingsproblemen.

Lichte betalingsproblemen kun je vaak zelf oplossen door bijvoorbeeld een betalingsvoorstel te doen aan de schuldeisers.

Er is sprake van ernstige betalingsproblemen, als je deze zelf niet kunt aflossen. Je spreekt van problematische schulden, als je deze schulden niet binnen drie jaar kunt afbetalen. Betalingsachterstanden die extra aandacht verdienen zijn vooral schulden bij de Belastingdienst, het CJIB, energie- en waterleverancier, zorgverzekeraar, woningbouw en de bank.

 • Je hebt een enkele keer de huur of hypotheek meer dan 10 dagen te laat betaald
 • Je hebt regelmatig een aanmaning ontvangen
 • Een automatische incasso is regelmatig geweigerd
 • Je hebt een enkele keer een voorschot op het salaris gevraagd
 • Je hebt brieven van een incassobureau of deurwaarder ontvangen
 • Je hebt regelmatig een creditcardschuld gehad van meer dan € 500,-
 • Je hebt regelmatig afbetalingsregelingen getroffen

Lichte betalingsproblemen kun je zelf regelen door:

 • Je hebt regelmatig de huur of hypotheek meer dan 10 dagen te laat betaald
 • Je wordt jouw huis uitgezet of jouw woning wordt verkocht
 • Energie is afgesloten door te laat betalen
 • Er is beslag gelegd op jouw inkomen
 • Je hebt regelmatig een voorschot op het salaris gevraagd
 • Je bent aangemeld bij het CAK vanwege achterstanden bij de zorgverzekering

Ernstige betalingsproblemen oplossen

Voor het oplossen van ernstige betalingsproblemen heb je vaak professionele hulp nodig.           

Wij kunnen jou hierbij helpen door jouw financiën te stabiliseren, door te verwijzen naar de schuldhulpverlening en een minnelijke- of wettelijke schuldsanering aan te vragen.

Praktische tips

Om niet in de financiële problemen te raken, kun je zelf een aantal dingen doen:

 • Zorg voor een overzichtelijke administratie (in een map)
 • Houd belangrijke post apart
 • Werk je administratie één per week bij
 • Zorg dat je voldoende saldo op je bankrekening hebt
 • Breng je maandelijkse inkomsten en uitgaven in kaart
 • Zorg voor een buffersaldo (voor onvoorziene kosten) bij het CAK vanwege achterstanden bij de zorgverzekering
 • Spaar voor specifieke spaardoelen
 • Schrijf op wanneer verzekeringen, abonnementen en contracten aflopen

Hoe kom ik erachter of iemand schulden heeft?

 • Degene heeft een stapel ongeopende post
 • Degene komt niet meer naar feestjes of sociale activiteiten
 • Heeft geen geld voor cadeautjes of schoolreisjes
 • De koelkast is nauwelijks gevuld
 • Degene wil een telefoon lenen, omdat het eigen mobiel is ‘vergeten’
 • Iemand draagt steeds dezelfde kleding
 • De gezinsleden zijn gespannen en vertonen ontwijkgedrag
 • De kinderen blijken geen schoolboeken te hebben

Hoe kan ik iemand helpen die schulden heeft ?

 • Luister eerst (zonder te oordelen) en vraag wat er is
 • Moedig aan om eerlijk te zijn over de situatie
 • Bied jouw hulp aan en verwijs door naar een professional