Ik zoek een bewindvoerder

Bewindvoering aanvragen

Als het niet (meer) lukt om jouw eigen zaken te regelen is het mogelijk om een bewindvoerder aan te stellen. Het aanvragen van beschermingsbewind doe je bij een kantonrechter in jouw gemeente. Hiervoor vul je het verzoekschrift in en geef je aan wie jij als beschermingsbewindvoerder wilt laten aanstellen.

Wat is bewindvoering?

Wanneer iemand zelf niet in staat is om bewind aan te vragen, kan dit ook gedaan worden door anderen. Denk hierbij aan naasten (waaronder de partners en eerste/tweedegraads familieleden) en directe begeleidende instellingen zoals zorginstellingen. Wij beheren en beschermen jouw vermogen en leggen hierover ieder jaar verantwoording af aan de kantonrechter.

Hulp bij Schulden in Den Haag

Overstappen van bewindvoerder

Het kan gebeuren dat jij niet tevreden bent met jouw huidige bewindvoerder. Wanneer jij gegronde redenen hebt, kun je een verzoek indienen bij de kantonrechter om van bewindvoerder te veranderen. 

Wel is het belangrijk om jouw klachten en zaken waar jij niet tevreden over bent, met jouw huidige bewindvoerder te bespreken. Een goed gesprek met jouw bewindvoerder kan heel wat onduidelijkheden verhelderen en onnodige rompslomp voorkomen.

Ben je niet tevreden met jouw huidige bewindvoerder en wil je graag overstappen naar een andere bewindvoerder? 

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Voor wie is bewindvoering?

Onderbewindstelling kan geschikt zijn voor onder andere:
Wij zijn er voor jou

Ik wil graag bewindvoering aanvragen

Bij NCM Bewindvoering gaan alle bewindvoerders op persoonlijke en professionele manier te werk. Wij bieden je ondersteuning en begeleiding bij het onderhouden van jouw financiën, en jij bent verzekerd van een stabiele  toekomst.

Reviews
Onze Klanten
Onze Partners
Wij werken samen met